CZY CHCESZ LUSTR Z BEZPIECZNĄ DOSTAWĄ DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA? - WYBIERZ Z TĘ OFERTĘ - KLIKNIJ TUTAJ >>

Warunki sprzedaży

 

Warunki sprzedaży e-sklepu www.artcrystal.cz
Na stronie www.artcrystal.cz w sklepie elektronicznym e-sklep możesz kupić wyroby oświetleniowe z asortymentu firmy. Sprzedawca określa a kupujący akceptuje Warunki sprzedaży oferowanych produktów. Niniejsze Warunki regulują relacje kupującego i sprzedającego i są wiążące dla obu stron.
Niniejsze Warunki Handlowe firmy handlowej Bořivoj Tomeš - Artcrystal (zwane dalej "Sprzedawcą") regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751, sekcja 1 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające w kontekście lub na podstawie umowy kupnej zawartej między sprzedawcą a inną osobą fizyczną ("Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy obsługiwany jest przez sprzedawcę na stronie internetowej www.artcrystal.cz za pośrednictwem interfejsu strony internetowej.

1. Podstawowe dane
Sprzedający: (zwany dalej "Sprzedawca")
Tomeš Bořivoj, ArtCrystal
Palackého 41
46604 Jablonec nad Nisou
Czechy
ID: 14 83 11 12
VAT: CZ6408250321
Zarejestrowany w Miejskim Urzędzie Jablonec, zgodnie z § 71 ustęp 2 Ustawa o handlu

Konto bankowe: 115-9510170297/0100

Swift: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ2101000001159510170297

Właściciel konta
Borivoj Tomes
Palackého 41
Jablonec nad Nisou
46604 Czechy

Kontakt:
Email: tomes@artcrystal.cz
Tel:. Expedition: +420777050510

Kupujący: (zwany dalej "Klient")
Klientem jest każdy odwiedzający sklep internetowy e-sklep www.artcrystal.cz, który wypełni i złoży zamówienie na oferowany w e-sklepie towar. Fakt złożenia zamówienia potwierdza, że Klient zapoznał się z Warunkami sprzedaży i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi przez Sprzedawcę i akceptacji tych warunków przed wysłaniem zamówienia.

2. Cena i warunki płatności
Wszystkie ceny podane na tej stronie zawierają podatek VAT. (ceny brutto)
Do ceny towaru należy dodać koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia.

Klient może wybrać jeden z następujących sposobów dokonania zapłaty za towar:
a) wpłata na konto bankowe w Commercial Bank, numer konta 107-3599850207/0100
b) płatność elektroniczna kartą kredytową Visa, MasterCard / Eurocard
c) płatność poprzez system płatności Western Union
d) płatność gotówką w siedzibie firmy – przy odbiorze towaru

Po otrzymaniu zamówienia wyślemy do Klienta informację zawierającą: koszt dostawy wraz z naszym numerem konta bankowego i numer zamówienia. Prosimy o przesłanie zapłaty po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia z naszej strony. Przy dokonywaniu płatności prosimy o podanie numeru zamówienia, jako identyfikatora. Po otrzymaniu wpłaty od Klienta na nasze konto, zrealizujemy wysyłkę towaru.
Zapłata za przedmiot jest jednocześnie przeniesieniem na Klienta prawa własności do przedmiotu .

Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie ceny podane w ofercie e-sklepu zwierają podatek VAT.

3. Zamówienie
Umowa sprzedaży, w której potwierdzona sprzedaż przedmiotu jest realizowana przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest wiążąca. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia od Klienta e-mailem lub telefonicznie, jak tylko sprawdzi dostępność towaru. Samo wysłanie zamówienia przez Klienta nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie od Sprzedawcy zawiera specyfikację towaru, ilość sztuk, cenę jednostkową, koszty wysyłki i przewidywany termin wysyłki. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (lub jego części) przez Sprzedawcę jest uważane za wiążące dla obu stron, chyba że nastąpiło naruszenie warunków uzgodnionych w momencie potwierdzenia. Do istotnych warunków należą: zawartość zamówienia (dokładny opis towarów i numer), ceny towarów i transportu, sposób i termin wysyłki do Klienta.

Anulowanie zamówienia
Anulowanie zamówienia przez kupującego:
Klient ma prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny do momentu otrzymania wiążącego potwierdzenia ze strony Sprzedawcy. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia tylko wtedy, gdy Sprzedawca nie spełnia uzgodnionych warunków. W przypadku rezygnacji z potwierdzonego przez Sprzedawcę zamówienia, Klient zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie za straty spowodowane przez tą rezygnację. Sprzedawca korzysta z prawa do żądania odszkodowania od Klienta zwłaszcza wtedy, gdy umowa została zawarta a produkcja zamawianego towaru została rozpoczęta.

4. Warunki wysyłki
Wysyłka przedmiotu (zamówionych produktów) uzależniona jest od dostępności produktów i usług, zazwyczaj w ciągu 15 dni roboczych po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest akurat dostępny na stanie lub nie może być dostarczony do przewoźnika w terminie 15 dni roboczych, Sprzedawca poinformuje Klienta i poda przewidywaną datę wysyłki lub zaproponuje produkt podobny. W tym przypadku jednak, wymagane będzie zatwierdzenie przez Klienta zmian do zamówienia. Miejsce dostawy towaru Sprzedawca ustala na podstawie adresu podanego przez Klienta w zamówieniu.

5. Gwarancja i roszczenia
Postanowienia ogólne:
Klient, który przyjmuje towar od Sprzedawcy zgadza się z następującą procedurą składania skarg:

Uszkodzenia produktu podczas transportu
Wysłany do Klienta towar jest w pełni ubezpieczony na czas transportu. W przypadku jego zaginięcia w czasie transportu do Klienta, Sprzedawca wyśle bezpłatnie nowy towar.
W przypadku uszkodzenia produktu podczas transportu, Klient otrzyma od Sprzedawcy nowe części zamienne bezpłatnie. Sprzedawca wymaga jednak, aby otrzymana przesyłka została dokładnie sprawdzona przy przewoźniku, i aby o ewentualnym zdarzeniu uszkodzenia Klient powiadomił Sprzedawcę telefonicznie lub przez e-mail w ciągu 48 godzin po otrzymaniu przesyłki od przewoźnika. Dla dokładnego określenia uszkodzonych części Sprzedawca prosi o dostarczenie e-mailem rysunku lub fotografii z zaznaczeniem uszkodzonych części lub elementów.

Jeśli uszkodzenie towaru nastąpi podczas transportu do Klienta, konieczny jest do spełnienia warunek sprządzenia protokołu i potwierdzenie od przewoźnika o uszkodzeniu przesyłki.

Klient wraz z przewoźnikiem spisuje protokół uszkodzenia przesyłki. Jest to warunek, ubiegania się o uznanie reklamacji u Sprzedawcy. Bez tego protokołu reklamacja nie będzie przyjęta a Klient nie otrzyma nowego towaru od Sprzedawcy.

Po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego do Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem aby uzgodnić kolejne kroki postępowania.

Wady produktu i gwarancja
Sprzedający udziela gwarancji na jakość i kompletność dostawy.
Okres gwarancji na zakupiony u Sprzedawcy towar rozpoczyna się od daty odbioru przez Klienta. Towary dostarczane są z gwarancją co 60 miesięcy.

Producent zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji wzoru żyrandoli.​

Procedura rozpatrywania skarg
Klient wysyła wadliwy towar do naprawy - na własny koszt - na adres Sprzedawcy. Pakiet musi być wyraźnie oznaczony napisem "REKLAMACJA" i musi zawierać: reklamowany towar/części, kopię dokumentu zakupu, dokładny opis wady i pełne dane kontaktowe Klienta (adres zwrotny, numer telefonu) Towary, które zostaną wysłane do Sprzedawcy na jego koszt nie będą akceptowane! Odesłanie towaru do Klientaj (po uznaniu roszczeń) pokrywa Sprzedający. W przypadku nieuzasadnionej skargi, towar zostanie odesłany na koszt i ryzyko Klienta na podany przez niego adres.
Jeśli reklamacja zostanie przyjęta, Klient ma prawo do:
a) wymiany uszkodzonych towarów/części na sprawne
b) odpowiedniej zniżki od ceny zakupu
c) wycofania się z umowy sprzedaży
Roszczenia Klienta rozpatrywane są przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki, do 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.

6. Odstąpienie od umowy
Prawo Sprzedawcy do odstąpienia od umowy:
Sprzedawca, właściciel e-sklepu www.artcrystal.cz ma prawo do zmiany uzgodnionego z Klientem terminu wysyłki zamówionego towaru, ze względu na aktualny brak dostępności towaru lub istotną zmianę jego ceny. W tym przypadku Klient musi skontaktować się ze Sprzedawcą, aby uzgodnić kolejne kroki postępowania.

Prawo Klienta do odstąpienia od umowy:
Klient ma prawo do wymiany towaru lub otrzymania zwrot pieniędzy, jeśli produkt nie odpowiada jego oczekiwaniom. Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o tym fakcie przez telefon lub e-mailem. Klient musi odesłać towar w terminie 14 dni od daty przyjęcia od przewoźnika, wysyłając go na adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmie przesyłki wysłanej przez klienta "ZA POBRANIEM". Przesyłka musi być wysłana listem poleconym. Po otrzymaniu zwrotu towaru od Klienta, Sprzedawca dokona sprawdzenia jego zawartości i skontaktuje się z Klientem z informacją o dalszych czynnościach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotu towaru w przypadku braku oryginalnego opakowania, braku gwarancji, lub gdy towar jest w jakikolwiek sposób uszkodzony. Rozliczenie za zwrot towaru od Klienta nastąpi ze strony Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki przez Sprzedawcę.
Rodzaje rozliczenia:
a) przekaz pocztowy b) przelew pieniędzy na rachunek bankowy Klienta c) wymiana towaru na inny produkt odpowiedniej wartości z oferty Sprzedawcy.

7. Ochrona danych osobowych Klienta
Obowiązek poinformować kupującego w sensie Artykuła 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylający dyrektywę 95/46 WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) ( zwane dalej "Rozporządzeniem w sprawie GDPR") dotyczące przetwarzania danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupnej, do celów negocjacji niniejszej umowy i wypełnienia obowiązków publicznych sprzedającego, jest spełniany przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.

8. Zapisywanie plików cookie i wysyłanie wiadomości biznesowych
Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub biznesem sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, a także zgadza się przesyłać wiadomośći biznesowe na adres elektroniczny kupującego. Obowiązek informowania nabywcy w rozumieniu art. 13 RBP, dotyczący przetwarzania danych osobowych kupującego w celu przesyłania informacji handlowych, jest spełniany przez sprzedawcę za pośrednictwem specjalnego dokumentu.
Kupujący zgadza się przechowywać tak zwane pliki cookie na swoim komputerze. Jeżeli zakup na stronie internetowej jest możliwy i zobowiązania sprzedawcy wynikające z umowy kupna są spełnione bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze nabywcy, kupujący może w każdej chwili anulować zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

9. Postanowienia końcowe
Koszty poniesione przez Klienta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się ze Sprzedawcą na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszt dostępu do Internetu, opłata za telefon) obciążają finanse Klienta.

Obowiązki podatnika:
Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia pokwitowania na nabywcę. Jest on również zobowiązany do zarejestrowania przychody otrzymane od Online podatkowej; w przypadku awarii technicznej, a następnie w ciągu 48 godzin.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży między Sprzedającym a Klientem i wchodzą w życie 20.05.2018. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków.

V Jablonci nad Nisou, dne 20.05.2018

 

Pomożemy państwu?

POMOŻEMY PAŃSTWU
Z ZAMÓWIENIEM   Po - Pia 8 - 16h

Jana Krůmalová

 Jana Křůmalová
 T : +420 721 105 911
 T : (PL) +48 698 723 568
 M : krumalova@artcrystal.cz

Zaloguj się