Domov / Podmienky vrátenia peňazí

S OBJEDNÁVKOU VÁM RÁDI PORADÍME

Po - Pia  8 - 16h

 


 
 Lenka Zikánová

 


T: (SK) +421 948 303 039
T: +420 602 300 315
M: zikanova@artcrystal.cz

Skype-Viber-WhatsApp​

Podmienky vrátenia peňazí

Obchodné podmienky


Obchodné podmienky eshopu Artcrystal.cz
Na týchto webových stránkach je prevádzkovaný elektronický obchod ponúkajúci na predaj sortiment svietidiel a lustrov. Kupujúci potvrdením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy predávajúceho s koncovým zákazníkom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

1. Základné údaje
Predávajúci:
Bořivoj Tomeš, Art Crystal
Palackého 41
46604 Jablonec nad Nisou
IČO: 14 83 11 12
DIČ: CZ6408250321
Zapísané na Mestskom úrade Jablonec nad Nisou, podľa § 71, ods 2 živnostenského zákona


Bankový účet pre platbu v EUR

bankový účet:
 107-3599850207/0100

Swift adresa: KOMBCZPPXXX 
IBAN: CZ9101000001073599850207


Majiteľ účtu:
Bořivoj Tomeš
Hluboká 15
Jablonec nad Nisou 46604 
Česká republika


Kontakt:
Email: tomes@artcrystal.cz
Tel.: +420777050510

(ďalej len "predávajúci")

Kupujúci:
Zákazníkom je každý návštevník, ktorý na internetovom obchodu www.artcrystal.cz kompletne dokončí a odošle objednávku tovaru. Týmto úkonom tiež potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje k ich dodržiavaniu. Každý zákazník je povinný zoznámiť sa s obchodnými podmienkami pred samotným odoslaním objednávky.
(ďalej len "zákazník") 

2. Cena a platobné podmienky
Všetky ceny uvádzané na týchto webových stránkach sú vrátane DPH.

Kupujúci si ďalej môže vybrať z nasledujúcich možností zaplatení tovaru:

a) úhradou na bankový účet v Komerčnej banky, č.ú. 107-3599850207/0100 pro EUR
b) 
platba platobnou kartou Visa, MasterCard / Eurocard platobnou bránou 3D secure
c) platba platobnou kartou Visa, MasterCard / Eurocard systémom PayPal
d) platba v hotovosti vo firme dodávateľa - pri prevzatí tovaru
e) platba v hotovosti na dobierku kurýrovi dopravnej spoločnosti - pri prevzatí tovaru


Po prijatí objednávky zašleme zákazníkovi celkovú cenu dodávky spolu s číslom nášho bankového účtu a číslom objednávky. Platbu zasielajte prosím až po potvrdení objednávky z našej strany. Číslo objednávky uvádzajte prosím pri platbe na účet ako variabilný symbol. Akonáhle obdržíme platbu na účet, odošleme tovar tak, aby boli dodržané dodacie termíny. Uhradenie kúpnej ceny je podmienkou predania predmetu kúpy kupujúcemu a prechodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho.
Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny sú v katalógu uvádzané vrátane DPH. 

3. Objednávka
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie emailovej alebo telefonickej, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade, keď je zákazka zadaná do výroby.

4. Dodacie termíny
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 21 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 21 pracovných dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.

5. Záruky a reklamácie
Všeobecné ustanovenia
Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.

Poškodenie počas dopravy
Ak dôjde k poškodeniu komponentu alebo komponentov lustra pri preprave, dostanete od nás nové náhradné diely úplne zadarmo. Vyžadujeme však aby bola zásielka skontrolovaná a udalosť oznámená telefonicky a e-mailom najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky od prepravcu. Pre presné určenie poškodeného dielu vás žiadame o zaslanie nákresu alebo s označením týchto dielov či fotografií poškodených komponentov e-mailom.
Pre prípad straty alebo kompletného poškodenia je luster poistený a zašleme zadarmo nový.
Pri štandardnom zaobchádzaní nedochádza počas transportu k poškodeniu skla. Ak by sa však sklo napriek tomu počas cesty rozbilo, je nutné dodržať reklamačné podmienky prepravcu.

Pri poškodení zásielky zákazník musí spísať s dopravcom reklamačný protokol. To je nevyhnutná podmienka, aby sme mohli reklamáciu o poškodení počas doručenia dopravcom uznať. Bez reklamačného protokolu nemá zákazník nárok na nový tovar.Akonáhle obdržíme vašu správu o reklamácii, spojíme sa s vami a dohodneme ďalší postup.

Vady tovaru
Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou minimálne 24 mesiacov.

Postup vybavenia reklamácie
Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu prepravnou službou - na vlastné náklady - na adresu predávajúceho. Balík musí byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: Reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý! Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.
V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo na:
a) výmenu chybného tovaru za bezchybný
b) poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny
c) odstúpenie od zmluvy

Reklamácia tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

6. Odstúpenie od zmluvy
Právo prevádzkovateľa na odstúpenie:
Prevádzkovateľ e-shopu www.artcrystal.cz má právo odstúpiť od zmluvy do okamihu odoslania zásielky, a to kvôli momentálnej nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny jeho ceny. V tomto prípade je povinný zákazníka kontaktovať.
Právo zákazníka na odstúpenie:
Zákazník má právo nechať si tovar vymeniť alebo dostať peniaze späť, a to v prípade, že výrobok nezodpovedá jeho predstavám. O tejto skutočnosti je zákazník povinný informovať prevádzkovateľa telefonicky alebo e-mailom. Nevyhovujúci tovar musí zákazník vrátiť do 14 dní od doručenia, a to zaslaním doporučene na adresu prevádzkovateľa. Potom bude zásielka skontrolovaná a prevádzkovateľ bude kontaktovať zákazníka o ďalšom postupe. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať vrátenej zásielky zaslané na dobierku alebo tovar, ktorému chýba pôvodný obal, záručný list alebo tovar akokoľvek poškodený. Vyrovnanie prebehne do 14 dní od prevzatia zásielky dodávateľom, a to poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo výmenou tovaru za výrobok zodpovedajúce hodnoty.

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
Registráciou do systému internetového obchodu www.artcrystal.cz dáva zákazník súhlas na uloženie svojich interných údajov do našej databázy. Táto databáza slúži len na riešenie aktuálnej a budúcich objednávok zákazníka. Pri nákupe bez registrácie systém žiadne údaje nezhromažďuje. Svoje osobné údaje môže zákazník zmeniť prihlásením do zákazníckej administrácie. 
Prihlásením do newsletteru vyslovuje zákazník súhlas s prijímaním obchodných informačných e-mailov. Z tejto služby sa ale môže kedykoľvek v budúcnosti odhlásiť. E-mailové adresy zákazníkov tiež nie sú poskytované tretej strane.

8. Záverečné ustanovenia
Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi prevádzkovateľom a zákazníkom a nadobúdajú platnosť dňa 01.02.2011. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

V Jablonci nad Nisou, dňa 01.02.2011

Informácie:
Bořivoj Tomeš
Tel.: +420 777 050 510
E-mail: tomes@artcrystal.cz