Akcia - ku každej objednávke svietidla od nás dostanete ZADARMO čistič na krištáľové svietidlá. Klikni TU >>

Ochrana osobných údajov - GDPR


Ak ste naším zákazníkom alebo návštevníkom nášho webu / eshopu, zverujete nám jeho návštevou alebo kúpou tovaru svoje osobné údaje. Naša firma zodpovedá za ich ochranu a zabezpečenie v súlade so zásadami a právami vyplývajúcimi z GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca osobných údajov
Správcom osobných údajov je firma Bořivoj Tomeš - Artcrystal, so sídlom Palackého 3145/41, 46604 Jablonec nad Nisou, IČO: 148 31 112. Úrad príslušný podľa § 71 ods. 2 živnostenského zákona: Mestský úrad Jablonec nad Nisou. Firma Bořivoj Tomeš - Artcrystal ako prevádzkovateľ webových stránok / eshopu www.artcrystal.cz, vaše osobné údaje spracúva ako správca, tj. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberá prípadné ďalšie spracovateľa.

Kontaktné informácie
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania vašich dát obrátiť, kontaktujte nás tel. čísle +420 775 228 988 alebo na e-mailu: vita.tomes@artcrystal.cz

Prehlásenie
Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

1. budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu

2. plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť pred začatím spracovania osobných údajov,

3. umožníme vám plnenie vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania
Spracovávame vaše osobné údaje pre naplnenie týchto účelov:

1. Poskytovanie služieb a plnení zmluvy
vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy - zaslanie tovaru, náhradných dielov, plnenie záručných podmienok.

2. Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

3. Marketing - zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-mailu a kedy je najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

4. Fotografie a videá
Na niektorých našich montážach robíme fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe / eshope a v tlačových materiáloch. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená a určenie miesta, jedine ak by sa jednalo o referenciu, a to na základe súhlasu.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu / eshopu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky / eshop možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Česká pošta - rozosielanie zásielok
PPL - rozosielanie zásielok
DHL - rozosielanie zásielok
Balík po európe - aplikácia pre rozosielanie zásielok
SmartEmailing - aplikácia pre emailovú komunikáciu
Anabix - CRM systém, databázy kontaktov
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics, AdWords
Seznam.cz - Sklik
Kateřina Kuželová - účtovná firma

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takomto prípade vždy vyberáme firmy v súlade v GDPR.

Predávanie dát mimo Európskej únie
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: mikulasova@artcrystal.cz.

Právo na informácie - je naplnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Právo na prístup k informáciám - môžete nás vyzvať a my doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Právo na doplnenie a zmenu - ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že sú akékoľvek vaše osobné údaje zastarané alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania - ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V oprávnených prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou. Musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám je len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-mailu.

Mlčanlivosť
Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platí od 24.5.2018.

 

Potrebujete poradiť?

S OBJEDNÁVKOU VÁM RÁDI PORADÍME    Po - Pá 8 - 16h

Lenka Zikánová Lenka Zikánová
 T: (SK) +421 948 303 039
 T: +420 602 300 315
 M: zikanova@artcrystal.cz
 Skype-Viber-WhatsApp​

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie