Akce - ke každé objednávce od nás čistič křišťálových lustrů ZDARMA. Klikni ZDE >>

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky eshopu www.artcrystal.cz
Na těchto webových stránkách je provozován elektronický obchod nabízející k prodeji sortiment svítidel a lustrů. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Bořivoj Tomeš - Artcrystal (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.artcrystal.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1. Základní údaje
Prodávající:
Bořivoj Tomeš, Art Crystal
Palackého 41
46604 Jablonec nad Nisou
IČO: 14 83 11 12
DIČ: CZ6408250321
Zapsáno u Městského úřadu Jablonec nad Nisou, podle § 71,odst. 2 živnostenského zákona

Bankovní účet pro platbu v CZK (české koruny)
bankovní účet: 43949451/0100
IBAN: CZ6801000000000043949451

Bankovní účet pro platbu v eurech
Number account 107-3599850207/0100

Swift address of our bank:
Swift: KOMBCZPPXXX

IBAN address of our bank:
IBAN: CZ9101000001073599850207

Owner of account:
Borivoj Tomes
Palackého 41
Jablonec nad Nisou
46604 Czech republic

Kontakt:
Email: tomes@artcrystal.cz
Tel.: expedice: +420777050510

(dále jen "prodávající")

Kupující:
Zákazníkem je každý návštěvník, který na internetovém obchodu www.artcrystal.cz kompletně dokončí a odešle objednávku zboží. Tímto úkonem také potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zavazuje k jejich dodržování. Každý zákazník je povinen seznámit se s obchodními podmínkami před samotným odesláním objednávky.

(dále jen „zákazník")

2. Cena a platební podmínky
Veškeré ceny uváděné na těchto webových stránkách jsou včetně DPH.

Kupující si dále může vybrat z následujících možností zaplacení zboží:

a) úhradou na bankovní účet u Komerční banky, č.ú. 43949451/0100 pro CZK nebo

107-3599850207/0100 pro EUR

b) platba platební kartou Visa, MasterCard/Eurocard platební bránou 3D Secure
c) platba platební kartou Visa, MasterCard/Eurocard systémem PayPal
d) platba dobírkou - při převzetí zboží od dopravce
e) platba v hotovosti ve firmě dodavatele - při převzetí zboží

Po přijetí objednávky zašleme zákazníkovi celkovou cenu dodávky spolu s číslem našeho bankovního účtu a číslem objednávky. Platbu zasílejte prosím až po potvrzení objednávky z naší strany. Číslo objednávky uvádějte prosím při platbě na účet jako variabilní symbol. Jakmile obdržíme platbu na účet, odešleme zboží tak, aby byly dodrženy dodací termíny.
Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

Prodávající je plátcem DPH. Veškeré ceny jsou v katalogu uváděny včetně DPH.

3. Objednávka
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení emailové nebo telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

Storno objednávky
Storno objednávky ze strany kupujícího:
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany prodávacího. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, kdy je zakázka zadána do výroby.

4. Dodací termíny
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 21 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 21 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo.

5. Záruky a reklamace
Všeobecná ustanovení
Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Poškození během dopravy
Dojde-li k poškození komponentu nebo komponentů lustru při přepravě, obdržíte od nás nové náhradní díly zcela zdarma. Vyžadujeme však aby byla zásilka zkontrolována a událost oznámena telefonicky a e-mailem nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky od přepravce. Pro přesné určení poškozeného dílu vás žádáme o zaslání nákresu nebo s označením těchto dílů či fotografií poškozených komponentů e-mailem.
Pro případ ztráty nebo kompletního poškození je lustr pojištěn a zašleme zdarma nový.
Při standardním zacházení nedochází během transportu k poškození skla. Pokud by se však sklo přesto během cesty rozbilo, je nutno dodržet reklamační podmínky dopravce.

Při poškození zásilky zákazník musí sepsat s dopravcem reklamační protokol. To je nezbytná podmínka, abychom mohli reklamaci o poškození během doručení dopravcem uznat. Bez reklamačního protokolu nemá zákazník nárok na nové zboží.
Jakmile obdržíme vaši zprávu o reklamaci, spojíme se s vámi a dohodneme další postup.

Vady zboží
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 60 měsíců.
Výrobce si vyhrazuje právo drobných modifikací designu svítidel.

Postup vyřízení reklamace
Kupující zašle vadné zboží na reklamaci přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu prodávajícího. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávajicí. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.
V případě oprávněnosti reklamace má kupující právo na:
a) výměnu vadného zboží za bezvadné
b) poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
c) odstoupení od smlouvy
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím.

6. Odstoupení od smlouvy
Právo provozovatele na odstoupení:
Provozovatel e-shopu www.artcrystal.cz má právo odstoupit od smlouvy do okamžiku odeslání zásilky, a to kvůli momentální nedostupnosti zboží nebo výrazné změny jeho ceny. V tomto případě je povinen zákazníka kontaktovat.

Právo zákazníka na odstoupení:
Zákazník má právo nechat si zboží vyměnit či dostat peníze zpět, a to v případě, že výrobek neodpovídá jeho představám. O této skutečnosti je zákazník povinen informovat provozovatele telefonicky či e-mailem. Nevyhovující zboží musí zákazník vrátit do 14 dnů od doručení, a to zasláním doporučeně na adresu provozovatele. Poté bude zásilka zkontrolována a provozovatel bude kontaktovat zákazníka o dalším postupu. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout vrácené zásilky zaslané na dobírku nebo zboží, kterému chybí původní obal, záruční list nebo zboží jakkoliv poškozené. Vyrovnání proběhne do 14 dnů od převzetí zásilky dodavatelem, a to poštovní poukázkou, bankovním převodem nebo výměnou zboží za výrobek odpovídající hodnoty.

7. Ochrana osobních údajů
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. Ukládání cookies a zasílání obchodních sdělení
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Závěrečná ustanovení
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz

Informační povinnost poplatníka:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.​

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem a nabývají platnosti dne 20.05.2018. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

V Jablonci nad Nisou, dne 20.05.2018

 

Potřebujete poradit?

S OBJEDNÁVKOU VÁM RÁDI PORADÍME    Po - Pá 8 - 16h

Pomoc

Vítězslav Tomeš
T: +420 775 228 988
M: vita.tomes@artcrystal.cz

WhatsApp

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení