Navštivte náš showroom a získejte slevu 10% - od PO 27. 05. 2024. Více informací ZDE >>

Výroba křišťálového lustru

 

Víte, jakými všemi procesy musí křišťálový lustr projít, aby nakonec ozdobil jako světelný šperk váš interiér? Jaké všechny technologie, stroje, znalosti a zkušenosti našich sklářských mistrů jsou potřeba, aby takový lustr vůbec vznikl? A kolik ruční práce na něm zlaté české ručičky zanechají? Pojďte nahlédnout pod pokličku naší firemní kuchyně.

 

no alt

 

Ve sklářské huti probíhá již po tisíciletí stejná podstata výroby skla a veškerých skleněných a křišťálových komponent potřebných pro kompletní svítidlo.
Nejdříve se ve sklářské peci roztaví sklářský kmen - sklářský písek, soda, potaš, vápenec, ledek, borax, čeřiva, popř. barviva. 

taveni skloviny 

Tavení sklářského kmene má několik fází. První nakládka pece probíhá za teploty 1360°C, druhá nakládka pece probíhá za teploty 1390°C. Nově naloženou sklovinu následně tavič promíchá tlakovým vzduchem, což je tzv. foukání skloviny.


taveveni skloviny

 

Poté se odebere kontrolní vzorek. Pokud jsou ve sklovině bubliny, probíhá čeření skloviny za teploty 1430°C. Pokud je sklo čisté, tavba skončila.


bubliny ve skle

V peci se musí sklářské pánve vyměnit. Vybere se z nich zbytková sklovina (tzv. vyšefování) a takto připravená pánev se z pece vyndá.

 
sklarske panve


V temperovací peci, kde se pánve nahřívají 11 dní na konečnou teplotu 1250°C, se nabere nová pánev a převeze se do sklářské pece. Je nutné, aby byla pánev takto zahřátá, protože jinak by v žáru sklářské pece mohla popraskat.


sklarske pece


1250°C je i teplota, za které skláři sklo foukají, tvarují za pomoci forem (dřevěné, kovové, sádrové) do tvarů váz, misek, ramen...


sklari u pece

 

Po vytvarování se výrobek od píšťaly odlomí a vloží se do chladicí pece na pomalu běžící pás. Zhruba dvě hodiny trvá, než výrobek chladicí pecí projede. Teplota se zde pomalu snižuje od zhruba 550°C až na pokojovou teplotu.


chladici pec


Nejtěžší sklářskou disciplínou je foukání ramen lustrů. Diametrálně se liší od klasického foukání baněk. Jedná se o jedinečný obor, který je předmětem speciální výuky a skláři se v něm zdokonalují celý svůj profesní život.


Ramena skláři stáčí (kroutí) nebo jim ponechají hladký tvar. Mají jen velmi krátkou dobu na to, kdy mohou sklovinu zpracovat a každý zásah do ní je většinou nevratný. Specifické je také to, že ramena se netvoří do formy jako při klasickém foukání skla, ale je to zejména o odhadu skláře a jeho vycvičeném, zkušeném oku. Jedinou pomůckou je sklářům tvarovaný ocelový pás s držadlem přikládaný na speciální stůl, aby byla zachována stejná osová rozteč jednotlivých ramen.


prace sklaru


Rameno je kompletní a připravené k montáži až tehdy, kdy se jím na montáži protáhnou elektrické kabely a zasádruje se (nasadí se mu kování). Dlouhá cesta jednoho ramene křišťálového lustru, že?


montaž ramen lustru

 

Výroba lustrových ověsů.

Kouzlo tradičně vysokého lesku ověsů Bohemia Crystal je známo již od roku 1724. Jedině broušený křišťál dokáže rozložit denní i umělé světlo do celé oblasti viditelného duhového spektra. Tím se odlišuje od lustrů ze skla a skleněných akrylátů, které křišťál pouze tvarově napodobují.

Ověsy Bohemia Crystal jsou vyrobeny z olovnatého křišťálu, který rozkládá světlo na tzv. barevné světelné spektrum. Ověsy jsou broušeny briliantovým brusem do faset jako u diamantu, to vytváří blyštivost, a září do svého okolí barevným spektrem. Vybroušené křišťálové plochy světlo odráží a vznikají tak zajímavé obrazce, které rozzáří celý interiér. Varianty brusu i velikosti ověsů jsou různé, aby uspokojily požadavky a představy všech našich zákazníků.

 
vyroba lustroveho ovesu

 

 

Lehání skla

Lehání skla je tradiční sklářská technika, kdy si sklo vlastní vahou, za vysokých teplot, samo lehne, neboli vteče do pod ním vložené předem připravené formy. Tím se dají ve skle vytvářet různé ornamenty, napodobit design starého skla, které se již nevyrábí, či vytvářet repliky. Někdy se lehané sklo nazývá také spékané sklo. Skláři pracují s různobarevnými skleněnými pláty, které se řežou na požadované tvary, vrtají se a drtí. Pak se na sebe vrství do požadované kompozice. Následuje tavení, kdy dochází k prolínání a spékaní všech vrstev skla dohromady. Tak vznikne kompaktní celek. Z lehaného skla lze vyrábět nejen menší dekorace do interiérů, např. vázy, mísy, ozdobné talíře, ale i šperky či dokonce vitráže do oken či dveří ve velkých pecích.


lehani sklaRafinace skla

Další proces, kterým musí sklo při výrobě lustru projít, je rafinace, tedy opracování jednotlivých skleněných dílů, jejich zušlechťování. Díly se brousí, vrtají se do nich otvory, předkreslují se na ně sítě pro dekorování, probíhá kulení, mechanické či chemické leštění, pískování nebo barvení.


uprava sklaPasířské práce

Řemeslo pasířství prováděné na pasírně se dodnes využívá pro výrobu ozdobných kovových částí svítidel. Název vznikl od jednoho z nejstarších výrobků pasířů – kovových pásů, kterými se připevňovaly zbraně nebo měšce na tehdejších oblecích a brnění. Postupy v práci pasíře se od dob středověku příliš nezměnily, jen moderní stroje a nářadí napomáhají odstranit nejnamáhavější činnosti. Každý pasíř musí být tak trochu všeuměl, musí zvládat řemeslo zámečníka, soustružníka, brusiče, leštiče, cizeléra, patinéra a kovotepce.


pasirske prave na lustru

 

Ketlování

Nesmíme zapomenout na ketlování, což je ruční řetízkování a je to spojování různých drobných křišťálových dílků. Jako spojovací materiál slouží nýty, motýli, jehly, drátky i lanka. Jde o jemnou práci s tradičním materiálem, s ověsy jako jsou pendle, vachtle, různé hlavičky, korálky a kamínky. U moderních svítidel to mohou být lupínky, hvězdice, lístky a mnoho dalšího. Ketlováním a navazováním se ve svítidle vytvoří pohyb, vdechne se mu život.


ketlovani

 


Povrchové úpravy

Protože je potřeba sjednotit barevnosti povrchu různorodých kovových součástí svítidel a ochránit je před atmosférickými vlivy, patří neodmyslitelně mezi naše technologie také povrchové úpravy kovů. Podle principu úpravy rozdělujeme povrchové úpravy na galvanické pokovování, chemické nanášení a lakování. Vzájemnou kombinací těchto postupů vytváříme nepřebernou škálu finálních povrchových úprav, kterými umíme uspokojit i ty nejsložitější požadavky našich zákazníků.

Při galvanických povrchových úpravách se na povrchy nanáší kovové vrstvy jako nikl, chrom, mosaz, zlato, lak.
Do povrchových úprav chemických řadíme chemické patiny mosazných a měděných dílů, černění ocelových dílů, popř. i lesklé moření mosazi.

Povrchové úpravy lakováním se provádí především z důvodů ochrany povrchu proti působení korozivních vlivů okolí. Lakování dílů probíhá buď máčením nebo stříkáním.povrchova uprava

 

Odlévání mosazných částí lustrů

Již od starší doby kamenné umělo lidstvo odlévat kovy pro výrobu drobných šperků a ozdobných předmětů. Zhruba 1000 let před naším letopočtem byla vyrobena první mosaz – tedy slitina mědi a zinku, kterou dodnes používáme pro výrobu ramen, odlitkových pásů, misek a dalších dekorativních prvků svítidel. Vše se tak děje ve slévárně.

Naše mosaz obsahuje 70% mědi a 30% zinku, což je poměr, který zaručuje možnost dalšího tvarování odlitků. Roztavených kov se do pískových forem nalévá takzvaným gravitačním způsobem lití při teplotě 1120°C.
Tomu ovšem předchází, a po odlití následuje, několik dalších procesů.

V začátku všeho je surové jádro, které se suší a natírá. Poté se vloží do formy, která putuje do presu (naskládá se sem 5-6 forem).

Mosaz se roztaví a nalije se do formy.

forma pro mosaz

odlitek

 

Po vyjmutí dílů z formy následuje tryskání a stříhání. Dále se jádro vytluče z odlitku, brousí se a piluje. V poslední fázi prochází povrchovou úpravou. Teprve poté je odlitek připraven k dalšímu použití.

 
opracování odlitků


Mezi další výrobní kroky patří také svařování. Je to proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Svařování je buď tlakové, které probíhá převážně za působení tlaku, nebo tavné při působení tepla. Svařovat lze kovové i nekovové materiály, materiály podobných i různých vlastností. Pro různé typy spojů a materiálů jsou vhodné různé metody svařování. Při svařování dojde vždy ke změně fyzikálních nebo mechanických vlastností základního materiálu (spojovaného) v okolí spoje.


svarovani

 

Rovněž laser je další nezanedbatelný krok při výrobě lustru, respektive při přípravě skla.
Zatímco mechanické řezání skla lze realizovat jen při velmi nízkých rychlostech, aby nevznikly mikrotrhliny a tím poškození struktury skla, laserové opracování je bezkontaktní a tudíž trvá daleko kratší dobu. Zároveň laser, na rozdíl od mechanických komponent potřebných na špičkové ořezání, nepotřebuje pravidelnou údržbu.
Parametry laseru, jako např. energie pulzu, frekvence překrývání a opakování pulzů, zabraňuje vzniku mikrotrhlin, čímž odpadají náročné dokončovací práce.


laserove rezani

 


Zakázková výroba

Kromě sériové výroby realizujeme také výrobu na zakázku, dle specifických přání a představ zákazníka. Právě pro tyto účely slouží ateliér vybaven speciální technikou, kterou tvoří hlavně různá zařízení umožňující manipulace s velmi rozměrnými svítidly. Možnosti našich klientů jsou tedy téměř neomezené. Krom výroby na zakázku se zde také chystají a ke shlédnutí připravují svítidla určená do nejrůznějších expozic, na světové eventy, výstavy a veletrhy.


zakazky


Na klasickém montážním oddělení pak probíhá kompletace svítidel sériové výroby. Některá svítidla putují k zákazníkovi v polosmontu či celosmontu (briliantové koše). Kompletují se zde středové díly svítidla na závitovou tyč (středové misky, vázy), někdy se ramena osazují miskami. Zároveň toto oddělení zajišťuje instalace svítidel u zákazníků, na výstavách i veletrzích.


montaz

 

Jak vidíte, výroba křišťálových lustrů je poměrně náročný a komplexní obor. O to více pak máme radost z nadšených referencí našich zákazníků z celého světa, kterým lustr od nás zkrášlil domov...

 

 

 

Potřebujete poradit?

S OBJEDNÁVKOU VÁM RÁDI PORADÍME    Po - Pá 8 - 16h

Hana Vavrova  Hana Vávrová
  T: +420 725 087 878
  M:vavrova@artcrystal.cz 

whatsapp 

Reference našich zákazníků

 • Anna Lattischová, Kynšperk

  Hodnocení: 5 / 5
  Dobrý den, před chvílí dorazila lampa, je v pořádku a je nádherná. Moc děkuju za vaši práci, splnila jsem si sen a teď budu šetřit na lampičky do ložnice:-). Mám už od Vás lustr a max. spokojenost. Pozdravuji všechny co vytváří tuhle krásu a za Váš servis děkuji. Krásný den Vám všem. S úctou Lattischová Anna ;-)
 • Lucie Kozelková, Tábor

  Hodnocení: 5 / 5
  Dobrý den paní Vávrová, jsem absolutně nadšená a tolik spokojená s dodaným lustrem. Je to šperk mého salonu, všem zákaznicím se moc libí. Je opravdu kouzelný. A když na nej zasvítí paprsek slunce z venku, lustr neskutečně kouzlí a po zdech je spousty drahokamů :-)). S pozdravem a velkým díky.
 • Eva Chovancová, Opava

  Hodnocení: 5 / 5
  Dobrý den, pane Tomeši, vaše lustry jsou kouzelné, přenádherné a mají duši. Máme ho v pokoji a každý kdo k nám přijde ho nepřejde bez povšimnutí. Všem se líbí, nešetří chválou! Vydrželi bychom se na něj dívat hodiny. Přeji Vám mnoho úspěchů a stejně nadšených zákazníků.
 • Jana Vojáčková, Praha

  Hodnocení: 5 / 5
  Dobrý den, děkujeme Vám za vyčerpávajicí snahu. Jak lustr tak nástěnná osvětlení plus ověsy předčilo naše očekávání. Jsme nadmíru spokojeni. A těšíme se do budoucna na další spolupráci. Přejeme Vám další spokojené zákazníky jako jsme my.
 • Miroslav Flax, Plzeň

  Hodnocení: 5 / 5
  Krásný dobrý den pane Tomeši, objednali jsme u Vás čtyři nádherná světla. Mnohokráte Vám děkujeme za tyto šperky, jenž jste stvořili pro náš domov. Za celou rodinu děkuji Vám i všem pracovníkům se "zlatými ručičkami" a držím palce, at' se tomuto řemeslu stále daří.
 • Jana Černá, Velký Újezd

  Hodnocení: 5 / 5
  Přeji pěkný den pane Tomeši, chtěla jsem Vám poděkovat za zaslání našemu lustru, zásilka přišla v pořádku a manžel včera lustr namontoval. Dnes jsem se v přiložených rukavičkách pustila do zavěšování štrasových ověsů, lustr vypadá naprosto úchvatně!
 • Jan Hrubeš, Most

  Hodnocení: 5 / 5
  Dobrý den, dodané lustry jsou krásné, v mém domě jen září. Děkuji za individuální přístup kdy jste mi podle fota ověsu z lustru, který jsem měl už doma dobře poradil a vybral nástěnné svítidla, které jsou shodné ke stávajícímu. Děkuji za osobní přistup a "doladění" mé zakázky. Vše k mé naprosté spokojenosti. Díky.
 • Eva Beránková, Kraslice

  Hodnocení: 5 / 5
  Děkuji moc za lustry. Již je mám nainstalované. Jsou moc pěkné a krásně svítí. Přeji moc spokojených zákazníků jako jsem já.
 • Jaroslav Slavík, Praha

  Hodnocení: 5 / 5
  Dobrý den, s nákupem lustru od firmy Artcrystal jsem byl naprosto spokojený. Na zakázku nám bez problému prodloužili tyč lustru a elektroinstalaci a to v běžném dodacím termínu. Ochota a profesionalita pracovníků firmy byla na úrovni. Lustr v kvalitě, kterou jsem požadoval zvýšil prestiž naší kanceláře.
 • Marie Dvořáková, Chlumčany

  Hodnocení: 5 / 5
  V prosinci jsem si zakoupila vaše křišťálové lustry. Od té chvíle se s nimi denně těším a obdivuji práci lidských rukou. Lituji jen toho, že jsem si vaše výrobky nekoupila již dříve. Zdravím vás a s přeji mnoho spokojených zákazníků.
 • Dana Geržová, Šternberk

  Hodnocení: 5 / 5
  Vaši firmu mohu jenom doporučit. Vynikající komunikace, krásný lustr a ještě jste zavolali jestli je vše v pořádku. Dávám 5 hvězdiček.
 • Hana Žítková, Předměřice

  Hodnocení: 5 / 5
  Dobrý večer, pane Tomeši. Ráda bych Vám poděkovala za urgentní vyřízení mé objednávky. Zboží došlo v pořádku, lustry již visí a jsou krásné. Srdečně Vás zdravím a přeji mnoho spokojených zákazníků.
 • Kateřina Kyselová, Frýdek-Místek

  Hodnocení: 5 / 5
  Vážený pane Tomeši, mnohokrát děkuji za vaše lustry. Oba dorazily v pořádku, nic nechybí, nic se nerozbilo. Jsou nádherné a jen čekám, kdy konečně manžel přijede ze služební cesty, aby mi je pověsil. Přeji hezký den a mnoho spojených zákazníků.
 • Zdena Soukupová, Praha

  Hodnocení: 5 / 5
  Dobrý den, děkuji za dodávku krásného lustru. Jsem ráda, že ještě existují české firmy, které prodávají kvalitní české zboží. Přeji mnoho zdaru a mnoho spokojených zákazníků jako jsem já.
 • Eva Vášová, Praha

  Hodnocení: 5 / 5
  Vážený pane Tomeši, vyřizuji poděkování od celé rodiny Ferrando Camoletto Vám i celému týmu za odvedení skvělé práce při vybavení jejich vily v Turíně křišťálovými lustry. Jsou velmi spokojení a lustry se jim moc líbí. Budeme s Vámi počítat po dokončení rekonstrukce jejich domu v Praze v příštím roce.
 • Vladimír Vjačka, Frýdek-Místek

  Hodnocení: 5 / 5
  Dobrý den pane Tomeši, krásné a kvalitní zboží. Hlavně opravdu dobře zabalené. Pozitivní zkušenosti. Doufám, že obchod nezrušíte a nenahradí ho levné šmejdy. Obchod doporučuji.
 • Klára Steinerová, Praha

  Hodnocení: 5 / 5
  Dobrý den, nákup byl velmi jednoduchý, telefonické dotazy byly srozumitelně zodpovězeny, všechny části lustru byly přehledně a pečlivě zabalené, montáž je jednoduchá. Lustr je nádherný!!!
 • Jarka Netíková, Nový Poddvorov

  Hodnocení: 5 / 5
  Dobrý den, paní Mikulášová, ještě jednou děkuji za perfektní práci, jak z Vaší strany jako kontaktní osoby, tak za odvedenou práci na zboží samotném. Lustr je opravdu nádherný a jeho skládání byl nevšední a vzrušující zážitek. Přeji Vám hodně úspěchů a i nadále hodně spokojených zákazníků.
 • Eva Zdráhalová, Vsetín

  Hodnocení: 5 / 5
  Paní Vávrová, převzala jsem zásilku - a jsem opět velmi spokojená se zbožím, jeho balením i rychlým doručením. Děkuji!

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook        instagram       pinterest     youtube

  

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení